Dreamcatcher, Sonjo

Dedicated to all the freedomfighters in general and the dream of Martin Luther King in particular.
Only love and sacrifice can move mountains .
Christoffelberg is now 99 cm higher….!

Dedika na tur luchado pa libertad en general i particularmente e sonjo di Martin Luther King .
Solamente Amor i Sakrifisio por hala un seru Kristofel berg awor ta 99 cm mas haltu ….!

Opgedragen aan alle vrijheidsstrijders in het algemeen en in het bijzonder aan Martin Luther King ,,I have a dream ”
Alleen Liefde kan bergen verzetten.
De Christoffelberg is nu 99 cm hoger…!

Curacao 24-2-2014
The Dream catcher Curacao team , Rene Guillot and Philippe Zanolino

Bekijk het project.

-->