NIEUWS

Tula Expo Art Curacao

Sculpture @ Rene Guillot. Exhibited at the Renaissance Mall (Curacao) in commemoration of the 150 years of the abolition of slavery.

Sacrifice of Tula [Opoffering van Tula]
126 cm x 52 cm x 41 cm
Mixed media

Een gevallen schild als herinnering aan een zwarte bladzijde van een opengeslagen boek, waarin een volgend hoofdstuk zich aankondigt maar altijd in schaduwen gehuld zal blijven, hoeveel bladzijdes je ook zult omslaan. Een oneindige transformatie. Zelf was de drager van het schild nooit getuige van de mijlpaal, die vele jaren later volgde in de nog altijd onbesliste strijd voor de liefde.

sacrifice of Tula

 

Sacrifice of Tula
126 cm x 52 cm x 41 cm
Mixed media

A fallen shield as a reminder of a dark page in an open book, where the next chapter announces itself but will always remain shrouded in the shadows, regardless of how many pages you will turn. An infinite transformation. The bearer of the shield never witnessed the milestone himself/herself, who many years later followed the yet unresolved struggle for love.

Sacrifice of Tula [Sacrificio de Tula]
126 cm x 52 cm x 41 cm
Técnica mixta

Un escudo caído como recordatorio de una página oscura de un libro abierto, donde el próximo capítulo se anuncia a sí mismo pero siempre permanecerá envuelto en sombras, pese a las páginas que uno pase. Una transformación infinita. El portador del escudo nunca fue testigo del hito, que muchos años más tarde continuó en la no resuelta lucha indecisa por el amor.

Laatste nieuws

Bedrijfsuitje, Borrel of High Tea

Rene Guillot geeft rondleiding in zijn galerie met uitleg over zijn werk en projecten. LAAT JE INSPIREREN! Informeer naar de mogelijkheden. +31 6 26 36 06 92

Lees meer

Berghorst Ginever (Ontwerp nieuwe Ginever fles)

Voor mij is Germorfosis het emotionele weergave van nieuwe ontwikkelingen. De kracht en energie die nodig zijn in nieuwe processen en de vreugde die we mogen voelen bij deze ontwikkelingen abstract weergeven. De tijdspanne waarin het plaats vindt, is voor mij net zo belangrijk als het resultaat. Kortom, we mogen het genieten koesteren, als het […]

Lees meer